SkyCiv-documentatie

Uw gids voor SkyCiv-software - tutorials, handleidingen en technische artikelen

SkyCiv Structural 3D

 1. Huis
 2. SkyCiv Structural 3D
 3. Oplossen
 4. Lijst met oplosserfouten en waarschuwingen

Lijst met oplosserfouten en waarschuwingen

Hieronder vindt u een lijst met foutcodes en hun mogelijke oorzaken. Deze fouten worden weergegeven in onze FEA-software wanneer een gebruiker probeert een onoplosbare structuur op te lossen. Hieronder vindt u een tabel met de mogelijke oorzaken en oplossingen voor dergelijke problemen:

Foutcode Bericht Mogelijke problemen Mogelijke oplossingen
1 Time-out – Server niet beschikbaar.
 • Internet verbroken of weggevallen
 • Problemen bij het verbinden met de SkyCiv-server.
2 Time-out – Oplossing duurde te lang.
 • Er is een niet-verbonden lid of knooppunt, waardoor de oplosser faalt
 • Model is te groot voor oplosser (typisch > 20,000 leden of > 10,000 borden)
 • Verhoog de time-out voor de oplosser in Instellingen > Oplossen > Oplosser time-out
 • Reparatiemodel uitvoeren (Geavanceerd > Modelreparatie) om modelproblemen te lokaliseren
 • Verwijder delen van het model en los op om te proberen de oorzaak van de fout te lokaliseren
 • Gegevensblad openen voor elk element, en controleer de invoer op ontbrekende/onjuiste gegevens
 • Verklein je model en probeer het opnieuw op te lossen
 • Neem contact op met [email protected] als het probleem aanhoudt
3 Serverfout
 • Problemen bij het verbinden met de SkyCiv-server.
101 Onbevoegde toegang
 • Er was een probleem met autorisatie of toegang
102 Voeg a.u.b. een lid toe
 • Er zijn geen leden
103 Voeg een lading toe
 • Er zijn geen ladingen (krachten) toegepast op de structuur
104 Voeg een steun toe
 • Er zijn geen steunen om uw model in bedwang te houden
105 Voeg een sectie toe
 • Er is geen sectie gedefinieerd voor een lid
106 – 109, 116, 117 (*Attribuut naam*) van sectie ## kan niet nul zijn
 • Ontbrekende gegevens voor sectie-eigenschappen
 • Oude gegevens
 • Open de betreffende sectie en bekijk de invoer, op zoek naar ontbrekende gegevens, 0, of onjuiste invoer
 • Verwijder de betreffende sectie en voer de gegevens opnieuw in en verzend deze opnieuw
110 Structuur is niet beperkt
 • De structuur is niet statisch
 • De structuur is ongeremd in een of meer vrijheidsgraden
 • Onvoldoende ondersteuningen of bevestigingen binnen ondersteuningen
 • Voeg meer ondersteuningen toe en kijk of de structuur oplost. Zo ja, het is mogelijk dat er niet genoeg ondersteuningen zijn om het model te beperken, en het is niet statisch.
 • Verander uw steunen in alle Vaste (FFFFFF) en kijk of de structuur oplost. Zo ja, het is mogelijk dat er onvoldoende Fixed (‘F’) graden van vrijheid (voeg meer F's toe)
111 Verwijder de ontkoppelde Node # X
 • Knooppunt nummer X zweeft en is nergens mee verbonden
 • Verbind een plaat of lid met het knooppunt – Verwijder het knooppunt
112 Verwijder het losgekoppelde element (Lid) # X
 • Element nummer X zweeft en is niet verbonden met de rest van uw structuur
 • Verbind element met de rest van uw structuur via een knooppunt
 • Verwijder het element
113 Structuur is niet beperkt
 • De structuur is volledig ongeremd in een of andere translatierichting (X, Y of Z)
114, 115, 118 Fout oplossen
 • Er is een probleem opgetreden tijdens het oplossen. Kan een probleem zijn met het model of de invoer
 • Reparatiemodel uitvoeren (Geavanceerd > Modelreparatie) om modelproblemen te lokaliseren
 • Controleer op losgekoppelde knooppunten, elementen of platen. Inspecteer om ervoor te zorgen dat uw hele model is verbonden door knooppunten.
 • Als uw model meerdere platen heeft, probeer het oplossen van problemen door al je borden in één keer meshen zorgen voor een goede connectiviteit.
 • Verwijder delen van het model en los op om te proberen de oorzaak van de fout te lokaliseren
 • Gegevensblad openen voor elk element, en controleer de invoer op ontbrekende/onjuiste gegevens
 • Bekijk de onderstaande video voor 6 Tips voor het oplossen van problemen met uw model
119 Truss-structuur niet stabiel
(Alleen SkyCiv Truss)
 • Het model is waarschijnlijk een onstabiele truss-structuur
149 De plaat heeft een maaswijdte die aanzienlijk verschilt van het gebied. Controleer de mesh van deze plaat.
 • Mesh van slechte kwaliteit, waardoor het mesh-oppervlak aanzienlijk afwijkt van het werkelijke plaatoppervlak.
 • Ontmesh en remesh plaat.
 • Controleer de kwaliteit van het gaas (Go to Edit > Plates > Mesh Info > Analyze Mesh Quality).
181 Lid-ID kan niet worden gebruikt voor ondersteuning, omdat dit het slaafknooppunt is (Knooppunt B) van de starre verbinding.
 • Ondersteuning verbonden met een slaafknooppunt van een starre verbinding/diafragma
 • Stijve membranen creëren dummy-stijve verbindingen, dus als u dat specifieke starre verbindingselement niet in uw model kunt vinden, dit is waarschijnlijk de reden
 • Draai de richting van uw stijve verbindingslid om, dus het masterknooppunt is verbonden met de ondersteuning
 • Wijzig het starre verbindingselement in een normaal normaal/continu element
 • Verwijder eventuele verschuivingen van staven die met steunpunten zijn verbonden
 • Hulpvideo
182 Knooppunt #ID is het hoofdknooppunt (Knooppunt A) van de starre link Lid #ID en kan niet worden gebruikt als het slaafknooppunt (Knooppunt B) van een ander stijf verbindingselement.
 • Twee stijve leden die met elkaar zijn verbonden
 • Vervang een van de stijve leden door een normaal of doorlopend lid
 • Hulpvideo
183 Knooppunt #ID is het slaafknooppunt van lid #ID, maar wordt al gebruikt als slaaf in een ander rigide linklid. Een slave-knooppunt kan niet worden beperkt tot meer dan één master-knooppunt.
 • Twee starre verbindingen met een gemeenschappelijk slaafknooppunt
 • Stijve membranen creëren dummy-stijve verbindingen, dus als u dat specifieke starre verbindingselement niet in uw model kunt vinden, dit is waarschijnlijk de reden
 • Probeer de richting van het lid te veranderen (het slave-knooppunt omschakelen -> meester knooppunt)
 • Probeer eventuele offsets op het lid te verwijderen, als deze bestaan
 • Als u starre membranen heeft aangesloten, voeg de platen samen tot één enkele plaat
 • Hulpvideo
300, 301 Niet-lineaire statische analyse kon niet convergeren
 • De structuur is mogelijk niet stabiel, met onvoldoende beperkingen of steunen
 • De structuur kan knikken;
 • Als er kabels in het model aanwezig zijn:: Kabels kunnen ervoor zorgen dat het model niet convergeert
 • Convergentietolerantie verhogen in Instellingen > Oplossen > Convergentie tolerantie – Voeg meer steunen toe aan uw structuur
 • Probeer een Linear Static uit te voeren + Knikanalyse en controleer of de constructie knikt
 • Vergroot de grootte van de secties om te bepalen of de constructie knikt
 • Probeer aan te zetten Geavanceerd -> Oplosser -> Automatische stabilisatie in uw instellingen
 • Als er kabels in het model aanwezig zijn:: Probeer deze kabel tips om uw model op te lossen.
302 Knikanalyse kan niet worden uitgevoerd
 • De structuur is mogelijk niet stabiel, met onvoldoende beperkingen of steunen
 • Probeer meer terughoudendheid aan uw model toe te voegen (verander de fixities van het einde van het lid in FFFFFF)
303 Dynamische frequentieanalyse kan niet worden uitgevoerd
 • De structuur is mogelijk niet stabiel
 • Probeer aan te zetten Geavanceerd -> Oplosser -> Automatische stabilisatie in uw instellingen
304, 305 Responsspectrumanalyse kan niet worden uitgevoerd
 • De structuur is mogelijk niet stabiel of de dynamische frequentieanalyse is mogelijk mislukt, waardoor de analyse van het responsspectrum onmogelijk is om te voltooien.

Lijst met waarschuwingen

Hieronder vindt u een lijst met waarschuwingsberichten die er mogelijk niet toe leiden dat de oplosser een fout maakt, maar het kunnen aanpassingen of opmerkingen uit het oplossingsproces zijn:

Bericht Details
Continu Lid x heeft een probleem met rechtheid, omdat de interne leden verschillende lokale assen gebruiken. Controleer of de knooppunten langs dit element een rechte lijn vormen

 

Combo laden: Lid(s) x werden uit het model verwijderd tijdens de analyse van alleen spanning/compressie 1 iteraties. Dit is een waarschuwing met betrekking tot de iteratieve analyse wanneer het model trek- of drukelementen bevat. De iteratieve analyse zal compressie-elementen verwijderen die onder spanning staan (en vice versa). Het zal oplossen, bij elke iteratie wordt echter gecontroleerd of verwijderde spanningselementen mogelijk zijn teruggekeerd naar spanning en of compressie-elementen zijn teruggekeerd naar compressie. Als het lid te vaak uit het model wordt verwijderd en opnieuw wordt toegevoegd (d.w.z. het is te veel omgekeerd) dan wordt het gewoon permanent verwijderd, omdat het als problematisch wordt beschouwd om de iteratieve analyse te voltooien.
Knooppunt x is uit het model verwijderd omdat het niet in staven of platen wordt gebruikt. De Oplosser heeft een ongebruikt knooppunt gedetecteerd en verwijderd tijdens het analyseproces
Ondersteuning #x voor knooppunt #y werd genegeerd omdat het knooppunt ongebruikt was of niet bestaat. De Oplosser heeft een ongebruikte ondersteuning gedetecteerd en deze tijdens het analyseproces verwijderd
Combo #x laden: 1 iteraties en y% convergentiefout Tijdens een niet-lineaire analyse zullen de resultaten proberen te convergeren naar een bepaald percentage (dit kan worden aangepast in de software-instellingen). Dit bericht informeert de gebruiker alleen over die convergentiefout.
Continu lid # maakt verbinding met een knooppunt buiten zijn werkelijke bereik Lid heeft x-verschuivingen en omdat het een doorlopend lid is, het maakt verbinding met knooppunten die zich niet binnen de werkelijke spanwijdte bevinden. Doorlopende leden nemen op en maken automatisch verbinding met tussenliggende knooppunten. In dit geval ligt het tussenknooppunt tussen het uiteinde van het offset-element en het eindknooppunt van het element

6 Trucs of tips om problemen met uw structurele model op te lossenWas dit artikel nuttig voor jou?
Ja Nee

Hoe kunnen we helpen?

Ga naar boven