SkyCiv-documentatie

Uw gids voor SkyCiv-software - tutorials, handleidingen en technische artikelen

SkyCiv Load Generator

  1. Huis
  2. SkyCiv Load Generator
  3. Windbelastingen
  4. IS 875 Berekeningen van windbelasting

IS 875 Berekeningen van windbelasting

De SkyCiv Load Generator gebruiken voor Indiase normen (IS) 875 Een deel 3 2015 Berekeningen van windbelasting

Om de windbelastingsdrukken voor een constructie te berekenen met behulp van SkyCiv Load Generator, het proces is om eerst de codereferentie te definiëren. Vanaf daar, de workflow is om de parameters in het tabblad Project te definiëren, Site-tabblad, en het tabblad Gebouw, respectievelijk. Echter, gratis gebruikers kunnen de berekening voor een zadeldak en een open schuin/duo-pitched dak slechts voor maximaal € 10,- gebruiken 3 per week oplost. Met een Professional Account of door de aankoop van de standalone Load Generator-module, u kunt alle functies van deze berekening zo lang gebruiken als u wilt U kunt hierdoor de stand-alone module aanschaffen koppeling.

Figuur 1. Generator-UI voor IS laden 875.

Sitegegevens

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment de winddruk per uur per locatie ophalen uit de SkyCiv-database met gratis windsnelheidskaarten. IS . gebruiken 875-3, u hoeft alleen maar het projectadres in te voeren en onze software haalt automatisch de basiswindsnelheid in onze database op. U kunt deze waarde ook negeren om een ​​geschiktere ontwerpwinddruk te verkrijgen.

IS 875 Sitegegevens

Figuur 2. Sitegegevens van SkyCiv Load Generator.

SkyCiv heeft de kaart gedigitaliseerd volgens de paperback-standaard. Dit betekent, u kunt eenvoudig de locatie van de site invoeren en de software trekt automatisch de windsnelheden op basis van deze invoer. De software gebruikt onze interne interpolator om waarden tussen de contouren te berekenen, om ervoor te zorgen dat nauwkeurige windsnelheden worden gebruikt in uw ontwerpen.

Locatie-invoerparameters voor berekening van windbelasting

Het enige wat je hoeft te doen is de – Wordt gebruikt voor het verkrijgen van de dichtstbijzijnde windsnelheid op basis van de windregio en het land
Basis windsnelheid – de basiswindsnelheid die moet worden gebruikt bij het berekenen van de ontwerpwinddruk. Dit wordt automatisch bepaald op basis van het projectadres in India en kan door de gebruiker worden gewijzigd

Zodra de bovenstaande parameters zijn voltooid, we kunnen nu doorgaan naar de sectie Structuurgegevens.

Structuurgegevens

De structuurgegevens en de wind- en sneeuwparameters zijn onderverdeeld in verschillende secties. U moet eerst het Structuur je analyseert. Momenteel, alleen gebouwstructuur wordt ondersteund in IS 875-3.

Is 875 Structuurgegevens

Figuur 3. Structuurgegevensinvoer voor gebouwen..

Voor bouwconstructies, we moeten de structuurafmetingen invullen zoals weergegeven in de bovenstaande gebouwfiguur. De mogelijkheden voor de dakprofielen zijn als volgt:

  • Gevel/Duopich
  • Monoslope/Monopitch
  • Heup
  • Open Monoslope
  • Gegooid

Voor gratis gebruikers, alleen zadeldak is beschikbaar voor bouwen. Zodra u alle invoer van de structuurgegevens heeft voltooid, u kunt de structuur visualiseren door op de 3D Render aan de rechterkant.

Structuurinvoerparameters voor berekening van windbelasting

DakprofielGebruikt in drukcoëfficiëntwaarden op basis van het geselecteerde dakprofiel en de dakhellingshoek
Bouwlengte – de afmeting loodrecht op de windrichting zoals gedefinieerd in IS 875-3. Gebruikt bij de berekening van drukcoëfficiënten
Bouwbreedte – de afmeting evenwijdig aan de windrichting zoals gedefinieerd in IS 875-3. Gebruikt bij de berekening van drukcoëfficiënten
Referentie Hoogte – de afmeting van de constructie vanaf de grond tot het schuine dak.
Hoek van dakhelling – de dakhelling in graden. Gebruikt bij de berekening van drukcoëfficiënten

Zodra de bovenstaande parameters zijn voltooid, we kunnen nu doorgaan naar het gedeelte Windbelastingparameters.

Windgegevens

Om verder te gaan met onze windbelastingberekening, we moeten eerst het selectievakje naast de knop Windbelasting aanvinken. Standaard, dit wordt gecontroleerd wanneer de windgegevens van de locatie zijn gedefinieerd.

Generatorwindgegevensmenu laden

Figuur 4. Selectievakje voor windbelastinggegevens.

De volgende stap, is het definiëren van de Het enige wat je hoeft te doen is de de overeenkomstige Terreincategorie van het bovenwindse gebied. De parameter Wind Direction wordt gebruikt om de wind tegen de wind in te krijgen (linkerkant) en met de wind mee (rechter zijde) grondhoogten om voor te berekenen Topografische factor, k3. In aanvulling op, de Terreincategorie wordt gebruikt bij het bepalen van de Terreinruwheid en hoogtefactor k2.

Hoogtegegevens van Google Maps voor bovenwindse en benedenwindse richting

Figuur 5. Hoogtegegevens van Google Maps voor bovenwinds (links) en benedenwindse kant (Rechtsaf).

Topografie-invoerparameters

Het enige wat je hoeft te doen is de – gebruikt om de hoogtegegevens te verkrijgen over een specifiek richtingsgedeelte van het gebied. Deze hoogtegegevens worden gebruikt bij het bepalen van de hoogte Topografische factor, k3
Type terrein – Opties om Plat te selecteren, Heuvel, Helling, Wind die parallel werkt
MET – Hoogte obstakel/terrein. Voor type terrein is ingesteld op een andere optie dan Vlak terrein, dit wordt gebruikt bij het berekenen van de Topografische factor, k3
Lu – Horizontale afstand vanaf de bovenwindse basis van het obstakel tot de top ervan. Voor type terrein is ingesteld op een andere optie dan Vlak terrein, dit wordt gebruikt bij het berekenen van de Topografische factor, k3
Ld – Horizontale afstand van de top van het obstakel tot de benedenwindse basis. Voor type terrein is ingesteld op een andere optie dan Vlak terrein, dit wordt gebruikt bij het berekenen van de Topografische factor, k3
X – Horizontale afstand van de constructie tot de top van het obstakel, met de top als referentiepunt. Voor type terrein is ingesteld op een andere optie dan Vlak terrein, dit wordt gebruikt bij het berekenen van de Topografische factor, k3
H. – Hoogte van de constructie boven de grond. Voor type terrein is ingesteld op een andere optie dan Vlak terrein, dit wordt gebruikt bij het berekenen van de Topografische factor, k3

IS 875 Topo-invoerparameters

Figuur 6. Topografieparameters voor IS 875-3.

Windinvoerparameters voor bouwen

Type structuurVereist om te worden ingesteld op IS 875-3 Gebouwen
Behuizingsclassificatie – Opties zijn: Met openingen niet meer dan 5% van het muuroppervlak, maar waar geen grote openingen zijn; Met middelgrote openingen ertussen 5% en 20% van het muuroppervlak; en met grote openingen (groter dan 20% van het muuroppervlak). Gebruikt bij het verkrijgen van de interne drukcoëfficiënten Cpi
Klasse van structuur – Gebruikt bij het bepalen van de waarschijnlijkheidsfactor, k1
Belang categorie – Gebruikt bij het bepalen van de belangrijkheidsfactor, k4
muur voorwaarde –
Voor berekening van de interne drukcoëfficiënt Cpi voor gesloten dakprofielen. Kan worden gedefinieerd door op het label te klikken om de opties weer te geven.
Designbehuizing voor combinatiefactor –
Voor berekening van combinatiefactor Kc. Kan worden gedefinieerd door op het label te klikken om de opties weer te geven.
Soliditeitsverhouding – Voor berekening van nettodrukcoëfficiënten Cpnet voor open dakprofielen
Vloerhoogte – Omdat de winddruk die op de loefzijde inwerkt, parabolisch van aard is, dit wordt gebruikt om deze druk te benaderen door meerdere rechthoekige druk toe te wijzen die op de muur tussen het niveau inwerkt (voor gevel, Hier is een voorbeeld van de software die de SLS- en ULS-windsnelheden berekent voor:, en monoslope dak)

IS 875 windinvoerparameters voor Gebouw

Figuur 7. Windparameters voor IS 875-3 Gebouw.

Windinvoerparameters voor bekleding

Type structuurVereist om te worden ingesteld op IS 875-3 Gebouwen
Behuizingsclassificatie – Opties zijn: Met openingen niet meer dan 5% van het muuroppervlak, maar waar geen grote openingen zijn; Met middelgrote openingen ertussen 5% en 20% van het muuroppervlak; en met grote openingen (groter dan 20% van het muuroppervlak). Gebruikt bij het verkrijgen van de interne drukcoëfficiënten Cpi
Klasse van structuur – Gebruikt bij het bepalen van de waarschijnlijkheidsfactor, k1
Belang categorie – Gebruikt bij het bepalen van de belangrijkheidsfactor, k4
muur voorwaarde –
Voor berekening van de interne drukcoëfficiënt Cpi voor gesloten dakprofielen. Kan worden gedefinieerd door op het label te klikken om de opties weer te geven.
Designbehuizing voor combinatiefactor –
Voor berekening van combinatiefactor Kc. Kan worden gedefinieerd door op het label te klikken om de opties weer te geven.
Soliditeitsverhouding – Voor berekening van nettodrukcoëfficiënten Cpnet voor open dakprofielen
Oppervlakte van wandcomponent – Kan een door komma's gescheiden waarde zijn (d.w.z. 23,44,20) voor meerdere effectieve windgebieden. Wordt gebruikt bij het berekenen van de ontwerpwinddruk voor wandbekledingen of componenten
Oppervlakte van dakcomponent – Kan een door komma's gescheiden waarde zijn (d.w.z. 23,44,20) voor meerdere effectieve windgebieden. Wordt gebruikt bij het berekenen van de ontwerpwinddruk voor dakbekledingen of componenten
Vloerhoogte – Omdat de winddruk die op de loefzijde inwerkt, parabolisch van aard is, dit wordt gebruikt om deze druk te benaderen door meerdere rechthoekige druk toe te wijzen die op de muur tussen het niveau inwerkt (voor gevel, Hier is een voorbeeld van de software die de SLS- en ULS-windsnelheden berekent voor:, en monoslope dak)

IS 875-3 invoerparameters voor windbelasting voor bekleding

Figuur 8. Windparameters voor IS 875-3 Componenten/Bekleding.

Nadat al deze parameters zijn gedefinieerd, de volgende stap is om op Bereken belastingen rechtsboven in de gebruikersinterface te klikken.

Resultaten

De resultaten van de berekening worden als volgt weergegeven:

IS 875 Windresultaten voor bouwen

 

Figuur 9. Winddrukresultaten voor bouwen met IS 875-3.

Is 875-3 windbelastingsresultaten voor bekleding

 

Figuur 10. Winddrukresultaten voor gevelbekleding met IS 875-3.

De samengevatte resultaten worden aan de rechterkant van het scherm weergegeven.

Gedetailleerde berekening

De gedetailleerde berekeningen van de windbelasting zijn alleen toegankelijk voor Professionele accountgebruikers en degenen die de stand-alone laadgeneratormodule. Alle parameters en aannames die bij de berekening zijn gebruikt, worden in het rapport weergegeven om het transparant te maken voor de gebruiker. Via de volgende links kunt u een voorbeeld van een gedetailleerde berekening downloaden:

IS 875-3 Gebouw
IS 875-3 Bekleding

IS 875 gedetailleerd windbelastingrapport

Figuur 10. Gedetailleerde windberekening.

Voor extra middelen, u kunt deze links gebruiken ter referentie:

Was dit artikel nuttig voor jou?
Ja Nee

Hoe kunnen we helpen?

Ga naar boven