SkyCiv-documentatie

Uw gids voor SkyCiv-software - tutorials, handleidingen en technische artikelen

Tutorials

  1. Huis
  2. Tutorials
  3. Zelfstudies voor gewapend beton
  4. Wat is gewapend beton?

Wat is gewapend beton?

Wat is gewapend beton?

Gewapend beton is de gebruikelijke term die aan een betonnen element wordt gegeven (of plaat) die stalen wapening bevat (meestal in de vorm van stalen staven) om de sterkte van de structuur te vergroten. Het materiaal dat ontstaat uit de combinatie van beton en wapeningsstaven wordt gewapend beton genoemd (RC). Tijdens de bouw, het wapeningsstaal wordt eerst in de bekisting gelegd, hetzij in de vorm van een geprefabriceerde stalen kooi of stalen wapeningsstaven die aan elkaar worden bevestigd en ter plaatse worden bedraad. Vervolgens wordt beton in de bekisting gestort en met geschikte apparaten getrild om een ​​hoge mate van samenwerking tussen de twee materialen te garanderen..

waar-gewapend-beton-moet-geplaatst worden, gewapend beton, rc beton
Figuur 1: Rechthoekige betonnen balk, met stalen wapening, is een voorbeeld van een gewapend betonnen element

Waarom is wapening in beton belangrijk??

Een van de belangrijkste nadelen van beton is de zeer lage treksterkte die praktisch wordt overschreden bij lage belasting. Dit resulteert in het barsten van de betonnen oppervlakken, wat op zijn beurt leidt tot esthetische problemen (grote doorbuiging van balken of platen) zowel voor de bruikbaarheidsgrenstoestand als structurele integriteitsproblemen bij de uiterste grenstoestand. Anderzijds, wapeningsstaal heeft een vrij hoge treksterkte en een symmetrische constitutieve wet van het materiaal onder spanning en compressie. Echter, alleen wapeningsstaal dat onderhevig is aan compressie, faalt voortijdig door knikken. Om deze redenen, het gebruik van wapening in een RC-sectie leidt tot effectief constructief gedrag als wapeningsstaalwerken effectief onder spanning en beton werkt effectief onder druk en beperkt de drukwapening. Figuur 1 toont het buigmomentdiagram van een continue ligger onder verticale belasting evenals de locaties waar wapeningsstaal moet worden geplaatst.

waar-gewapend-beton-moet-geplaatst worden, gewapend beton, rc beton
Figuur 2: 3-overspanning continue balk onder uniforme belasting: (een) Buigmomentdiagram en (b) Belangrijkste wapeningslocaties.
Het is belangrijk op te merken dat de samenwerking tussen beton en wapeningsstaal wordt vergemakkelijkt doordat beide materialen dezelfde thermische uitzettingscoëfficiënt hebben., wat betekent dat temperatuurvariatie geen extra interne spanningen veroorzaakt in het grensvlak tussen beton en wapeningsstaal.

Waar wordt gewapend beton gebruikt?

Vandaag de dag, Gewapend beton wordt veel gebruikt in de moderne bouw, voornamelijk voor gebouwen en bruggen. Dergelijke projecten kunnen een grote verscheidenheid aan leden omvatten, zoals:

  • Plate-type leden: horizontaal borden (platen, brugdekplaten, en vlotfunderingsplaten) of verticaal (bijv. afschuifwanden en kernwanden rond trappen of liften)
  • Lijnvormige leden: zoals balken, kolommen, of stapels.

Onder verticale ladingen bieden plaatvormige elementen stijfheid en sterkte in meer dan één richting binnen het plan van het lid, terwijl leden van het lijntype sterkte en stijfheid verlenen in de eerste plaats in één richting.

Wat zijn enkele voorbeelden (dwarsdoorsneden) van RC?

De doorsneden van verticale lineaire elementen zoals kolommen en pijlers hebben een vrij eenvoudige geometrie (meestal vierkant, rechthoekig, of rond - zie figuur 2) gedicteerd door het feit dat deze leden in alle horizontale richtingen gelijke of vergelijkbare weerstand moeten bieden. Bovendien, dergelijke geometrische configuraties leiden tot lagere bekistingskosten. De doorsneden van balken die in bouwprojecten worden gebruikt, hebben een gemeenschappelijke rechthoekige vorm, terwijl de dwarsdoorsneden van de brugliggers voornamelijk I-vorm hebben om het gewicht te verminderen en de plaatsing van naspankabels mogelijk te maken.

Gewapende-betonnen-sectie-types, gewapend beton, rc beton
Figuur 3: Typische secties van gewapend beton

SkyCiv-ontwerpsoftware voor gewapend beton

SkyCiv biedt gebruiksvriendelijke ontwerpsoftware voor gewapend beton om leden van gewapend beton te helpen analyseren en ontwerpen.

SkyCiv gebruiken Beam Software, u kunt de belastingen op de staaf analyseren, ontwerp vervolgens uw betonnen lid met onze Ontwerpsoftware voor gewapend beton. SkyCiv Reinforced Concrete Design ondersteunt het ontwerp van betonnen balken en kolommen voor een verscheidenheid aan: bouwvoorschriften. Dus bekijk het nu om te beginnen!

Wat is een designartikel van gewapend beton - skyciv rc ontwerpsoftware, gewapend beton, rc beton

Was dit artikel nuttig voor jou?
Ja Nee

Hoe kunnen we helpen?

Ga naar boven