Υπολογιστής ανύψωσης

Ανυψωτικό ωτίο (επίσης γνωστό ως ωτίδα ή μαξιλαράκι) είναι μια συσκευή που βρίσκεται συνήθως σε μια σειρά εξοπλισμού και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών αποθήκευσης, εμπορευματοκιβώτια αποστολής, και άλλα σκάφη που πρέπει να ανυψωθούν και να μετακινηθούν. Ο σχεδιασμός και η ανάλυση των ωτίδων ανύψωσης είναι περίπλοκη καθώς πρέπει να ελέγχονται διάφοροι τρόποι αστοχίας. Το SkyCiv Lifting Lug Calculator σάς επιτρέπει να υπολογίζετε τις χωρητικότητες των Lifting Lugs με βάση το μήκος, πλάτος, και ύψος σύμφωνα με το AISC 360 Μέθοδος ASD. Οι χωρητικότητες των ωτίδων ανύψωσης που υπολογίστηκαν σε αυτήν την αριθμομηχανή περιελάμβαναν τη μέγιστη χωρητικότητα τάνυσης, μέγιστη φέρουσα ικανότητα, μέγιστη ικανότητα διάτμησης, μέγιστη ικανότητα σχισίματος της ακίδας, και ικανότητα συγκόλλησης.

Lifting Lug Software

Προεξοχή ανύψωσης Λογισμικό σχεδιασμού

 • Σχεδιασμός σε AISC 360-16 και ως 4100:2020

 • Εντάσεως, Ρουλεμάν, Κουρεύω, Έλεγχοι σχισίματος και συγκόλλησης

 • Αναφορά πλήρους υπολογισμού

 • Κατασκευάστηκε από Μηχανικούς

 • Αμεση πρόσβαση

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ

Σχετικά με τον Υπολογιστή Ανύψωσης

Ποιες παραδοχές και περιορισμοί υπάρχουν με το Lifting Lug Calculator?

Το ωτίο ελέγχεται για τα ακόλουθα:

 • Τελική αντοχή σε εφελκυσμό της πλάκας
 • Αντοχή σε εφελκυσμό της πλάκας
 • Αντοχή ρουλεμάν
 • Αντοχή στη διάτμηση
 • Αντίσταση σχισίματος καρφίτσας
 • Αντίσταση συγκόλλησης
 • Συνδυασμένη αντίσταση λόγω τάσης και κάμψης.

Επί του παρόντος, ο υπολογισμός του ωτίου ανύψωσης βασίζεται μόνο στο ηλεκτρόδιο E49XX. Η αριθμομηχανή υποστηρίζει μόνο μετρικές μονάδες.

Η αριθμομηχανή εξετάζει τις γωνίες ανύψωσης?

Ναί, Οποιαδήποτε γωνία ανύψωσης μπορεί να παρασχεθεί ως είσοδος στην αριθμομηχανή ωτίου ανύψωσης με την αριθμομηχανή ωτίου ανύψωσης που θα χρησιμοποιηθεί τελικά για τον έλεγχο της αντοχής συγκόλλησης.

ΟΠΩΣ ΚΑΙ 4100:2020 Λογισμικό σχεδίασης ανυψωτικών ωτίδων

Το SkyCiv επιτρέπει επίσης τη σχεδίαση ωτίδων ανύψωσης σύμφωνα με το Αυστραλιανό Πρότυπο 4100. Για πρόσβαση σε αυτήν την έκδοση, αλλάξτε τους κωδικούς σχεδίασης χρησιμοποιώντας το εικονίδιο σημαίας στο επάνω μέρος του πίνακα εισόδου. Το AS 4100 Το εργαλείο σχεδίασης ωτίδας ανύψωσης σάς επιτρέπει να υπολογίσετε τις ικανότητες μιας χαλύβδινης ωτίδας ανύψωσης με βάση το μήκος της, πλάτος & ύψος. Οι υπολογιζόμενες χωρητικότητες περιλαμβάνουν τη φέρουσα, κουρεύω, ικανότητα κάμψης και συγκόλλησης.

Αποποίηση ευθυνών: Υπολογιστής ανύψωσης

Το εργαλείο SkyCiv Lifting Lug Calculator προορίζεται για τον προκαταρκτικό σχεδιασμό των ωτίδων ανύψωσης μόνο σύμφωνα με το AISC. Όταν σχεδιάζετε ωτίδες ανύψωσης, πρόσθετους παράγοντες, όπως το άγχος προσκόλλησης, μπορεί να χρειαστεί να ληφθεί υπόψη για να αποφευχθεί η παραμόρφωση και η ακεραιότητα του σκάφους κατά τις εργασίες ανύψωσης.

Σε σενάρια όπου το άγχος προσκόλλησης είναι σημαντικό, Συνιστάται ανεπιφύλακτα στους μηχανικούς να συμβουλεύονται πρόσθετες πηγές πέρα ​​από τους αρχικούς υπολογισμούς των ωτίδων ανύψωσης που παρέχονται από αυτό το εργαλείο. Περαιτέρω έλεγχοι σχεδιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη διενέργεια ελέγχων με καλά δικτυωμένη ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, συμβουλευόμενοι ειδικευμένους ειδικούς μηχανικούς, και συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς τοπικούς κώδικες σχεδιασμού.

Για ποιον εξοπλισμό είναι σχετική η αριθμομηχανή?

Η διαμόρφωση της πλάκας ανύψωσης είναι εφαρμόσιμη για σχεδόν κάθε τύπο/τμήμα εξοπλισμού που ανυψώνεται, συμπεριλαμβανομένων των ολισθήσεων που χρησιμοποιούνται στο λάδι και το φυσικό αέριο, Βιομηχανίες σωληνώσεων.

Συνήθεις ερωτήσεις για το Lifting Lug Calculator

Σε ποιον κώδικα σχεδίασης βασίζονται αυτοί οι υπολογισμοί?

Αυτοί οι υπολογισμοί του ωτίου ανύψωσης σε αυτό το εργαλείο βασίζονται στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Κατασκευών από Χάλυβα (AISC) κώδικας.

Ποιες μονάδες υποστηρίζονται στο εργαλείο ανύψωσης?

Η αριθμομηχανή υποστηρίζει μόνο μετρικές μονάδες.

Σε ποιο ηλεκτρόδιο βασίζεται η αριθμομηχανή?

Επί του παρόντος, ο υπολογισμός βασίζεται μόνο στο ηλεκτρόδιο E49XX.

Μπορούν αυτοί οι υπολογισμοί να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε εξοπλισμό?

Η διαμόρφωση της πλάκας ανύψωσης ισχύει για σχεδόν κάθε τύπο/τμήμα εξοπλισμού που ανυψώνεται. Συνήθως αυτό περιλαμβάνει εξοπλισμό όπως ολισθητήρες που χρησιμοποιούνται στο λάδι, αέριο, βιομηχανίες σωληνώσεων.

Σχετικές αριθμομηχανές

SkyCiv Quick Design

Fire resistance calculator

Η απόλυτη εργαλειοθήκη μηχανικού σχεδιασμού σας. Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη του 70+ σχέδιο
αριθμομηχανές από χάλυβα, ξυλεία, σκυρόδεμα, στο αλουμίνιο και άλλα.

Αποκτήστε πρόσβαση σήμερα