SkyCiv-documentatie

Uw gids voor SkyCiv-software - tutorials, handleidingen en technische artikelen

SkyCiv Section Builder

  1. Huis
  2. SkyCiv Section Builder
  3. Analyse
  4. Berekeningsverificatie 2

Berekeningsverificatie 2

Verificatie voorbeelden:


Voorbeeld 3: Holle rechthoek 150×250

Geometrische eigenschappen

Eigendom Waarde
Oppervlakte 7600 mm2
Ymax, Ymin 125mm, -125mm
Z max, Zmin 75mm, -75mm
iken 2.82 × 107 mm4
ikmet 6.35 × 107 mm4
Qen 3.12 × 105 mm3
Qmet 2.17 × 105 mm3
ten 20 mm
tmet 20 mm
J 6.11 × 107 mm4
rmax 98.86 mm

Krachten

Axiaal Schuintrekken Y Schuintrekken Z Torsie Y . buigen Z buigen
8 kN 1 kN 1 kN 0.1 kN-m 1 kN-m 1 kN-m

Resultaten

Resultaat SkyCiv SB-analyse Handleiding Derde partij
Axiaalmax 1.053 \(\frac{Oppervlakte}{Axiaal}= frac{8·1000}{7600} = 1.053\) (0.00%) 1.053 (0.00%)
Axiaalmin 1.053 \(\frac{Oppervlakte}{Axiaal}= frac{8·1000}{7600} = 1.053\) (0.00%) 1.053 (0.00%)
Y . buigenmax 2.659 \(\frac{BuigenY}{ik_j/j_{max}}= frac{1·1000000}{2.82·10^7/75} = 2.659\) (0.00%) 2.659 (0.00%)
Y . buigenmin -2.659 \(\frac{BuigenY}{ik_j/j_{min}}= frac{1·1000000}{2.82·10^7/-75} = -2.659\) (0.00%) -2.659 (0.00%)
Z buigenmax 1.968 \(\frac{BuigenZ}{ik_z/z_{max}}= frac{1·1000000}{6.35·10^7/125} = 1.969\) (0.05%) 1.968 (0.00%)
Z buigenmin -1.968 \(\frac{BuigenZ}{ik_z/z_{min}}= frac{1·1000000}{6.35·10^7/-125} = -1.969\) (0.05%) -1.968 (0.00%)
Resulterende afschuiving Ymax 0.247 \(\frac{AfschuivingY·Q_z}{ik_z·t}= frac{(1·1000)·3.12·10^5}{6.35·10^7·20} = 0.246\) (0.4%)
Resulterende afschuiving Zmin 0.247 \(\frac{ShearZ·Q_y}{ik_j·t}= frac{(1·1000)·2.17·10^5}{2.82·10^7·20} = 0.246\) (0.4%)
Torsie max 0.170 \(\frac{Torsie·r_{max}}{j}= frac{0.1·1000000·98,86}{6.12·10^7} = 0.162\) (4.81%)

Voorbeeld 4: Dubbele kanalen

Geometrische eigenschappen

Eigendom Waarde
Oppervlakte 6413.15 mm2
Ymax, Ymin 115mm, -115mm
Z max, Zmin 80mm, -80mm
iken 8.41 × 106 mm4
ikmet 5.36 × 107 mm4
Qen 8.85 × 104 mm3
Qmet 2.72 × 105 mm3
ten 13 mm
tmet 0 mm
J 2.21 × 105 mm4
rmax 12.9 mm

Krachten

Axiaal Schuintrekken Y Schuintrekken Z Torsie Y . buigen Z buigen
5 kN 1.2 kN 1.5 kN 0.25 kN-m 1 kN-m 1 kN-m

Resultaten

Resultaat SkyCiv SB-analyse Handleiding Derde partij
Axiaalmax 0.78 \(\frac{Oppervlakte}{Axiaal}= frac{5·1000}{6413.15} = 0.78 \) (0.00%)
Axiaalmin 0.78 \(\frac{Oppervlakte}{Axiaal}= frac{5·1000}{6413.15} = 0.78\) (0.00%)
Y . buigenmax 9.512 \(\frac{BuigenY}{ik_j/j_{max}}= frac{1·1000000}{8.41·10^6/80} = 9.512\) (0.00%)
Y . buigenmin -9.512 \(\frac{BuigenY}{ik_j/j_{min}}= frac{1·1000000}{8.41·10^6/-80} = -9.512\) (0.00%)
Z buigenmax 2.114 \(\frac{BuigenZ}{ik_z/z_{max}}= frac{1·1000000}{5.36·10^7/115} = 2.146\) (0.01%)
Z buigenmin -2.114 \(\frac{BuigenZ}{ik_z/z_{min}}= frac{1·1000000}{5.36·10^7/-115} = -2.146\) (0.01%)
Resulterende afschuiving Ymax 0.47 \(\frac{AfschuivingY·Q_z}{ik_z·t}= frac{(1.2·1000)·2.71·10^5}{5.36·10^7·13} = 0.47\) (0.00%)
Resulterende afschuiving Zmin 7.842
Torsie max 16.869 \(\frac{Torsie·r_{max}}{j}= frac{0.25·1000000·12.9}{2.21·10^5} = 14.59\) (13.5%)

Voorbeeld 5: Composiet stalen omhulde betonnen kolom

Geometrische eigenschappen

Eigendom Waarde
Getransformeerd gebied (Staal) 11800 mm2
Getransformeerd gebied (Beton) 138824 mm2
Ymax, Ymin 110mm, -110mm
Z max, Zmin 110mm, -110mm
iken (Stalen E-waarde) 7.32133 × 107 mm4
ikmet (Stalen E-waarde) 7.32133 × 107 mm4

Krachten

Axiaal Schuintrekken Y Schuintrekken Z Torsie Y . buigen Z buigen
3 kN 1 kN 2 kN 0.2 kN-m 1 kN-m 2 kN-m

Resultaten

Resultaat SkyCiv SB-analyse Handleiding Derde partij
Axiaalmax 0.254 \(\frac{Oppervlakte}{Axiaal}= frac{3·1000}{1.18·10^4} = 0.254 \) (0.00%)
Axiaalmin 0.022 \(\frac{Oppervlakte}{Axiaal}= frac{3·1000}{1.38·10^5} = 0.22\) (0.00%)
Y . buigenmax 1.502 \(\frac{BuigenY}{ik_j/j_{max}}= frac{1·1000000}{7.32113·10^7/110} = 1.502\) (0.00%)
Y . buigenmin -1.502 \(\frac{BuigenY}{ik_j/j_{min}}= frac{1·1000000}{7.32113·10^7/-110} = -1.502\) (0.00%)
Z buigenmax 3.005 \(\frac{BuigenZ}{ik_z/z_{max}}= frac{2·1000000}{7.32113·10^7/110} = 3.005\) (0.00%)
Z buigenmin -3.005 \(\frac{BuigenZ}{ik_z/z_{min}}= frac{2·1000000}{7.32113·10^7/-110} = -3.005\) (0.00%)
Resulterende afschuiving Ymax 0.155
Resulterende afschuiving Zmin 0.31
Torsie max 0.219
Was dit artikel nuttig voor jou?
Ja Nee

Hoe kunnen we helpen?

Ga naar boven