Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
  3. Ανάλυση
  4. Επαλήθευση υπολογισμού 2

Επαλήθευση υπολογισμού 2

Verification Examples:


Παράδειγμα 3: Hollow Rectangle 150×250

Γεωμετρικές Ιδιότητες

Ιδιοκτησία αξία
Περιοχή 7600 χιλ2
Ymax, Ymin 125χιλ, -125χιλ
Zmax, Zmin 75χιλ, -75χιλ
Εγώκαι 2.82 × 107 χιλ4
Εγώμε 6.35 × 107 χιλ4
Ερκαι 3.12 × 105 χιλ3
Ερμε 2.17 × 105 χιλ3
τκαι 20 χιλ
τμε 20 χιλ
Ι 6.11 × 107 χιλ4
ρΜέγιστη 98.86 χιλ

Δυνάμεις

Αξονικός Διάτμηση Υ Διάτμηση Ζ Συστροφή Κάμψη Υ Κάμψη Ζ
8 ΚΝ 1 ΚΝ 1 ΚΝ 0.1 kN-m 1 kN-m 1 kN-m

Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα SkyCiv SB Analysis Εγχειρίδιο Τρίτο μέρος
ΑξονικόςΜέγιστη 1.053 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{8·1000}{7600} = 1.053\) (0.00%) 1.053 (0.00%)
Αξονικόςελάχ 1.053 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{8·1000}{7600} = 1.053\) (0.00%) 1.053 (0.00%)
Κάμψη ΥΜέγιστη 2.659 \(\frac{BendingY}{I_y/y_{Μέγιστη}}= frac{1·1000000}{2.82·10^7/75} = 2.659\) (0.00%) 2.659 (0.00%)
Κάμψη Υελάχ -2.659 \(\frac{BendingY}{I_y/y_{ελάχ}}= frac{1·1000000}{2.82·10^7/-75} = -2.659\) (0.00%) -2.659 (0.00%)
Κάμψη ΖΜέγιστη 1.968 \(\frac{BendingZ}{I_z/z_{Μέγιστη}}= frac{1·1000000}{6.35·10^7/125} = 1.969\) (0.05%) 1.968 (0.00%)
Κάμψη Ζελάχ -1.968 \(\frac{BendingZ}{I_z/z_{ελάχ}}= frac{1·1000000}{6.35·10^7/-125} = -1.969\) (0.05%) -1.968 (0.00%)
Προκύπτουσα διάτμηση ΥΜέγιστη 0.247 \(\frac{ShearY·Q_z}{I_z·t}= frac{(1·1000)·3.12·10^5}{6.35·10^7·20} = 0.246\) (0.4%)
Προκύπτουσα διάτμηση Zελάχ 0.247 \(\frac{ShearZ·Q_y}{I_y·t}= frac{(1·1000)·2.17·10^5}{2.82·10^7·20} = 0.246\) (0.4%)
Συστροφή Μέγιστη 0.170 \(\frac{Torsion·r_{Μέγιστη}}{ι}= frac{0.1·1000000·98.86}{6.12·10^7} = 0.162\) (4.81%)

Παράδειγμα 4: Double Channels

Γεωμετρικές Ιδιότητες

Ιδιοκτησία αξία
Περιοχή 6413.15 χιλ2
Ymax, Ymin 115χιλ, -115χιλ
Zmax, Zmin 80χιλ, -80χιλ
Εγώκαι 8.41 × 106 χιλ4
Εγώμε 5.36 × 107 χιλ4
Ερκαι 8.85 × 104 χιλ3
Ερμε 2.72 × 105 χιλ3
τκαι 13 χιλ
τμε 0 χιλ
Ι 2.21 × 105 χιλ4
ρΜέγιστη 12.9 χιλ

Δυνάμεις

Αξονικός Διάτμηση Υ Διάτμηση Ζ Συστροφή Κάμψη Υ Κάμψη Ζ
5 ΚΝ 1.2 ΚΝ 1.5 ΚΝ 0.25 kN-m 1 kN-m 1 kN-m

Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα SkyCiv SB Analysis Εγχειρίδιο Τρίτο μέρος
ΑξονικόςΜέγιστη 0.78 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{5·1000}{6413.15} = 0.78 \) (0.00%)
Αξονικόςελάχ 0.78 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{5·1000}{6413.15} = 0.78\) (0.00%)
Κάμψη ΥΜέγιστη 9.512 \(\frac{BendingY}{I_y/y_{Μέγιστη}}= frac{1·1000000}{8.41·10^6/80} = 9.512\) (0.00%)
Κάμψη Υελάχ -9.512 \(\frac{BendingY}{I_y/y_{ελάχ}}= frac{1·1000000}{8.41·10^6/-80} = -9.512\) (0.00%)
Κάμψη ΖΜέγιστη 2.114 \(\frac{BendingZ}{I_z/z_{Μέγιστη}}= frac{1·1000000}{5.36·10^7/115} = 2.146\) (0.01%)
Κάμψη Ζελάχ -2.114 \(\frac{BendingZ}{I_z/z_{ελάχ}}= frac{1·1000000}{5.36·10^7/-115} = -2.146\) (0.01%)
Προκύπτουσα διάτμηση ΥΜέγιστη 0.47 \(\frac{ShearY·Q_z}{I_z·t}= frac{(1.2·1000)·2.71·10^5}{5.36·10^7·13} = 0.47\) (0.00%)
Προκύπτουσα διάτμηση Zελάχ 7.842
Συστροφή Μέγιστη 16.869 \(\frac{Torsion·r_{Μέγιστη}}{ι}= frac{0.25·1000000·12.9}{2.21·10^5} = 14.59\) (13.5%)

Παράδειγμα 5: Composite Steel Encased Concrete Column

Γεωμετρικές Ιδιότητες

Ιδιοκτησία αξία
Transformed Area (Ατσάλι) 11800 χιλ2
Transformed Area (Σκυρόδεμα) 138824 χιλ2
Ymax, Ymin 110χιλ, -110χιλ
Zmax, Zmin 110χιλ, -110χιλ
Εγώκαι (Steel E Value) 7.32133 × 107 χιλ4
Εγώμε (Steel E Value) 7.32133 × 107 χιλ4

Δυνάμεις

Αξονικός Διάτμηση Υ Διάτμηση Ζ Συστροφή Κάμψη Υ Κάμψη Ζ
3 ΚΝ 1 ΚΝ 2 ΚΝ 0.2 kN-m 1 kN-m 2 kN-m

Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα SkyCiv SB Analysis Εγχειρίδιο Τρίτο μέρος
ΑξονικόςΜέγιστη 0.254 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{3·1000}{1.18·10^4} = 0.254 \) (0.00%)
Αξονικόςελάχ 0.022 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{3·1000}{1.38·10^5} = 0.22\) (0.00%)
Κάμψη ΥΜέγιστη 1.502 \(\frac{BendingY}{I_y/y_{Μέγιστη}}= frac{1·1000000}{7.32113·10^7/110} = 1.502\) (0.00%)
Κάμψη Υελάχ -1.502 \(\frac{BendingY}{I_y/y_{ελάχ}}= frac{1·1000000}{7.32113·10^7/-110} = -1.502\) (0.00%)
Κάμψη ΖΜέγιστη 3.005 \(\frac{BendingZ}{I_z/z_{Μέγιστη}}= frac{2·1000000}{7.32113·10^7/110} = 3.005\) (0.00%)
Κάμψη Ζελάχ -3.005 \(\frac{BendingZ}{I_z/z_{ελάχ}}= frac{2·1000000}{7.32113·10^7/-110} = -3.005\) (0.00%)
Προκύπτουσα διάτμηση ΥΜέγιστη 0.155
Προκύπτουσα διάτμηση Zελάχ 0.31
Συστροφή Μέγιστη 0.219
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή